Hoe los ik samen met de tegenpartij dit conflict op?

Je zit al een tijdje in conflict en hebt waarschijnlijk al verschillende pogingen om tot een oplossing te komen geprobeerd.
Je bent geïrriteerd en geëmotioneerd dat dit niet lukt en hierdoor wordt het steeds moeilijker om deze oplossing te vinden.
Mediation is het samen oplossen van een conflict/ geschil.
Hierbij neem ik de plaats in van neutrale bemiddelaar, de mediator.

Wanneer beide partijen de wens hebben op eigen verantwoordelijkheid en op informele manier tot een oplossing te komen is mediation mogelijk.
Jullie uitgangspunt is behoud en/ of verbetering van onderlinge relaties.
Groot voordeel is dat er geen eindeloze discussies tussen advocaten plaatsvinden.

Waar richt ik me als mediator op?
– Het bevorderen van de communicatie tussen beide partijen.
– Inzicht in drijfveren, bedoelingen belangen van beide partijen.
– Acceptabele en werkbare oplossingen voor beide partijen.
– Ik stimuleer het gesprek, maar neem geen beslissingen over de uitkomst.
– De partijen bepalen zelf hoe hun afspraken eruit gaan zien.

Eerlijkheid, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn de basisbegrippen in deze gesprekken.

Waarom zou je voor mediation kiezen?
– Snelheid
– Kostenbeheersing
– Toekomstgericht
– Informele procedure
– Deskundige begeleiding
– Actieve rol van partijen
– Vertrouwelijk en besloten
– Ruimte voor creatieve oplossingen
– Geen onnodige beschadiging van relaties
– Gezamenlijke oplossing, dus hoge acceptatiegraad
– Gezamenlijke oplossing, dus win- win situatie

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je meldt je aan per telefoon, post of e-mail.
  • Je krijgt een uitnodiging voor, bij voorkeur gezamenlijk, kennismakingsgesprek bij de mediator op kantoor.
  • Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we de bedoelingen van beide partijen en de rol van de mediator hierin.
  • Beide partijen ondertekenen, wanneer ze besluiten om het mediationtraject in te gaan, een overeenkomst. Met deze overeenkomst ga je akkoord met de randvoorwaarden en afspraken die dit traject met zich meebrengt en ga je een inspanningsverplichting aan.
  • Kosten worden in principe door beide partijen gelijk gedragen.    
  • Partijen gaan met elkaar om tafel en gaan samen met mij bekijken:
  • Hoe is dit ontstaan, wat zit er dwars?
  • Wat is er nodig om tot een oplossing te komen?
  • Welke mogelijke oplossingen zijn er en welke keuzes passen het beste bij wat de partijen belangrijk vinden?
  • Afspraken leggen we in overleg samen vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze is na ondertekening bindend.

Wat kost dat?
Ik reken een uurtarief, dit tarief is niet afhankelijk van het slagen van de mediation.
Hiermee is de neutraliteit van mij als mediator veiliggesteld.
Kosten worden in principe door beide partijen gelijk gedragen.
Het is uiteraard mogelijk dat partijen daar onderling eigen afspraken over maken.

Certificering
La Vuelta is aangesloten bij ADR. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution en neemt wereldwijd een grote rol in bij het oplossen van geschillen en conflicten. Steeds vaker vervangt ADR de formele rechtspraak.
Voor meer informatie over ADR zie WWW.ADR-REGISTER.COM