Hoe vind ik balans in mijn werk?

Je wilt weten of je persoonlijke kwaliteiten en competenties in balans zijn met de eisen van je werk of hoe je aan de eisen van een nieuwe functie kunt voldoen.
Met mijn inviduele coaching help ik je om daar inzicht in te krijgen en een goede balans te vinden, zonder dat ik daarin een ( be ) oordelende rol aanneem.
Samen werken we aan een gezonde werkinvulling en daarmee aan een verhoogde inzetbaarheid.
Je verzuimpercentage zal afnemen en je gaat met meer plezier en bezieling naar je werk.

Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Uitgangspunt is dat er een duidelijke vraagstelling is.
  • Na een intakegesprek stel ik vast hoeveel uren nodig zijn om je te helpen je doel te bereiken.
  • We formuleren samen je leerdoelen.
  • We maken afspraken over de werkwijze, mijn rol, je eigen actieve rol in het proces, terugkoppeling naar de werkgever, begin- en einddatum en de frequentie van de gesprekken.

Welke resultaten mag je verwachten?

  • Inzicht in persoonlijk functioneren en betere reflectie op eigen handelen.
  • Toename van zelfvertrouwen bij het nemen van beslissingen.
  • Grotere vitaliteit en meer in eigen kracht komen te staan.
  • Inzicht in je eigen opvattingen, overtuigingen en drijfveren.
  • Beter om kunnen gaan met veranderingen.
  • Meer plezier en bezieling in je werk.

“Wij hebben Chris Nijskens jarenlang voor verzuimbegeleiding ingehuurd via de organisatie waar zij werkzaam was. Nadat ze in 2009 aangaf voor zichzelf te beginnen, was het voor ons direct duidelijk dat wij haar de opdracht zouden geven de begeleiding voort te zetten. Chris is een nuchter en praktisch ingesteld persoon, respectvol naar haar cliënten en opdrachtgever toe, denkt mee en toont initiatieven.”